renesansowe budowle we Wrocławiu

Paweuu Alternativ portal

Temat: Wyniki plebiscytu na 7 cudów Polski
1) Kopalnia Soli Wieliczka 29 058
2) Stare Miasto i nadwiślańska panorama Torunia 28 021
3) Zamek w Malborku 15 686
4) Zamek Królewski i katedra na Wawelu 13 117
5) Kanał Elbląski 12 719
6) Zamość, renesansowe miasto idealne 11 735
7) Rynek Główny i zespół staromiejski w Krakowie 10 244
8) Główne Miasto w Gdańsku 9076
9) Klasztor jasnogórski, Częstochowa 7393
10) Zamek Ogrodzieniec i Szlak Orlich Gniazd 7113
11) Księży Młyn i architektura przemysłowa Łodzi z XIX - XX w. 6779
12) Rynek w Kazimierzu Dolnym i jego okolice 6440
13) Drzwi Gnieźnieńskie i katedra w Gnieźnie 5949
14) Ratusz we Wrocławiu 4472
15) Zamek Krzyżtopór, Ujazd 3958
16) Bazylika Matki Bożej Bolesnej w Licheniu 3488
17) Chochołów, drewniana wieś 3487
18) Łazienki Królewskie w Warszawie 3413
19) Gdynia, miasto modernistyczne 3310
20) Stare Miasto z katedrą w Sandomierzu 3288
21) Droga Krzyżowa w Kalwarii Zebrzydowskiej 3226
22) Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie 2817
23) Pałac Kultury i Nauki w Warszawie 2614
24) Filtry i wodociągi Lindleya w Warszawie 2238
25) Klasztor cysterski w Lubiążu i Szlak Cysterski 2206
26) Stare Miasto w Warszawie 2003
27) Hala Stulecia we Wrocławiu 1855

Niestety, nasze arcydzieła sztuki ciesielskiej, o pięknej architekturze kościół w Dębnie i domy w Chochołowie, nie znalazły uznania.
Nie uznano ich za jeden z siedmiu cudów Polski.

Wcześniej jury nie zauważyło, że skarbem polskim jest architektura drewniana – poza naszym Krajem, no może w Skandynawii - nie ma tylu zabytkowych budowli z drewna.

Trudno.
Źródło: carpatia.mielec.pl/forum/viewtopic.php?t=322Temat: Lekcja historii Wąsosza
Zajmę tu trochę miejsca ponieważ powertowałem dla mnie dostępne żródła i oto rezultaty do wykorzystania tego co znalazłem
Wąsosz - stary gród polski ,póżniejsza siedziba kasztelani . Prawa miejskie z roku 1290 nadane zostały przez księcia głogowskiego Henryka I . W rynku mieści się siedziba władz miasta . Sam rynek zbudowany w kształcie kwadratu , zabudowany zabytkowymi XIX-wiecznymi domami ( które jeśli wpisane zostały do rejestru zabytków , winny zostać zwolnione od płacenia podatku - prawo o zabytkach , odpowiednia ustawa - uwaga autora to nie informacje wyssane z palca , służę odpowiednią informacją do wykorzystania przez zainteresowanych ) Z innych budowli wymienić należy póżnogotycki kościół z XVI w murowany z cegły , wsparty kilkoma przyporami z widocznymi śladami przebudowy . W bliskiej odległości znajduje się wzniesiony na ruinach starej budowli zamku w stylu gotyckim obecny pałac w tym kształcie w jakim go dziś widzimy z partiami barokowymi i renesansowymi , należy tu zwrócić uwagę na wspaniale zachowaną baszte narożnikową W ścianie pałacu wmurowano i uroczyście odsłonięto pamiątkową tablice w 670 rocznicę nadania Wąsoszowi praw miejskich , na którą to uroczystość przybyli nie tylko mieszkańcy, ale też i wszyscy uczniowie z naszej szkoły.
Na uwagę zasługuje też i drugi kościół, przez miejscowych zwany białym , o którym to nie znalazłem w moich żródłach żadnej wzmianki , a szkoda gdyż we wnękach tej starej budowli zachowały się wspaniale tablice fundacyjne i nagrobne . Wspomnieć też należe o dobrze zachowanych obrazach i drzeworytach, ale tu jako amator nie będę się wypowiadał . W tym miejscu chciałbym żeby lepiej wypowiedział się Nasz wąsowski duszpasterz . Oczywiście w podziemiach kościoła znajdują się krypty , gdzie pochowano fundatorów , a obok samego kościoła i na starym cmentarzu stare grobowce przykryte ziemią i porosłe zielskiem , ograbione z marmurów i granitów , zapewne dziś nikt już nie byłby w stanie odpowiedzieć co i jak,- chociaż swego czasu wszystko zostało utrwalone na taśmach fotograficznych , badaczy jacy penetrowali takie stare obiekty ( konserwatorzy z Wrocławia ) Miasto nasze ma herb, który po pożarze ratusza przez szereg lat stał oparty w zapomnieniu przy jego fundamentach jak sierota .Na obecne miejsce trafił w latach 70- dziesiątych , wtedy to właśnie przebudowano cały rynek i w miejsce starej fontanny postawiono nową o futurystycznych na owe czasy kształtach ..
Herb- na czerwonym tle żółta łódż z trzema biało-niebieskimi wieżami i trzema gwiazdami i to narazie tyle co mogę dodać od siebie . W innym temacie podam dane geograficzne
Źródło: forum.wasosz.net/viewtopic.php?t=201


Temat: Bierutów
Murowane założenie zamkowe w Bierutowie powstało przypuszczalnie w XIII wieku za panowania księcia wrocławskiego Henryka I Białego. Początkowo była to gotycka budowla wzniesiona na planie prostokąta, z pałacem od wschodu i przystawioną do niego od północy kwadratową w planie wieżą. Aż do XVI wieku warownia pełniła funkcję podrzędnej siedziby zarządców książęcych. Jej rozkwit nastąpił dopiero za czasów księcia Henryka II Podiebradowicza, który Bierutów wybrał na swoją nową rezydencję i w latach 1534-1540 nadał mu renesansowe formy. W 1603 zamek strawił pożar i przez najbliższe kilkadziesiąt lat trwała jego przebudowa - zamieszkiwał tutaj wówczas książę Henryk Wacław Podiebrad. W rezultacie prac budowlanych powstał dwuskrzydłowy zespół, składający się z prostopadle względem siebie ustawionych gmachów: wschodniego i południowego oraz ze wspomnianej wcześniej wieży.

Pod koniec XVII stulecia zamek przeszedł w ręce rodziny Wirtenbergów. Wtedy też Krystian Urlyk Wirtenberg poczynił znaczne zmiany w jego bryle, m.in. całość podwyższył o jedną kondygnację, uatrakcyjnił formę ryzalitu skrzydła południowego przez dostawienie w jego elewacji barokowego portalu, wybudował ozdobną bramę od zachodu i w bezpośrednim otoczeniu rezydencji założył ogrody. Po śmierci ostatniego z rodu Karola Krystiana Erdmana pod koniec XVIII stulecia zaniedbany już budynek zaadaptowano na potrzeby nadleśnictwa. W 1829 i 1852 zawaliły się ganki, które zastąpiono drewnianymi. W roku 1899 wyburzono zrujnowane skrzydło wschodnie, a w południowym przeprowadzono generalny remont, przystosowując je na nową siedzibę pruskiego następcy tronu. II wojna światowa nie miała na szczęście większego wpływu na stan zabytku. Po jej zakończeniu do lat 80-ych XX stulecia w zamku mieściło się Nadleśnictwo Bierutów, przedszkole "Leśne Duszki" oraz mieszkania pracowników lasu. Potem administrowało w nim Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, Rejon Budynków Komunalnych, zaś współcześnie znajdują się tutaj prywatne mieszkania. W przyszłości planuje się adaptację obiektu na siedzibę gminy i gminnych instytucji kulturalnych.

W zamku do czasów współczesnych zachowała się wysoka, zwieńczona dwulatarniową kopułką wieża (u dołu kwadratowa, przy piątej kondygnacji oktogonalna), barokowa brama oraz mury obwodowe. Przetrwał również dwupiętrowy budynek południowy starego założenia ze zdobną klatką schodową i umieszczonymi u jego wejścia kartuszami herbowymi książąt wirtenbersko-oleśnickich. Zamek nie jest udostępniony do zwiedzania.

Źródło: travelforum.pl/showthread.php?t=1766


Temat: Barokowe Drezno
Drezno przygotowuje się intensywnie do wielkiego jubileuszu. Za dwa lata miasto będzie świętowało osiemsetlecie. Po raz pierwszy o słowiańskiej osadzie rybackiej Drażdiany, leżącej się na prawym brzegu Łaby wspomniano w 1206 roku. Przy przeprawie przez Łabę krzyżowały się ważne szlaki handlowe. Tamtędy wiódł odwieczny trakt Via Regia - droga królewska z Paryża przez Kolonię, Frankfurt do Wrocławia, Opola i Krakowa. Miasto zaczęło się dynamicznie rozwijać pod koniec XV wieku, kiedy książę elektor Albert przeniósł do Drezna stolicę Saksonii.

Perły baroku Przepych drezdeńskich budowli jest odzwierciedleniem ambicji elektora Augusta Mocnego, który nie mogąc się równać politycznie z silnymi politycznie dynastiami Habsburgów i Hohenzollernów, w ten sposób zaznaczył swoją wyższość. Z racji architektonicznej finezji Drezno było nazywane Florencją Północy. Najcenniejsze królewskie budowle zachowały się w północnej części Starego Miasta. Ich wizytówką jest budowany przez blisko ćwierć wieku późnobarokowy pałac królewski Zwinger, dzieło architekta Mateusza Daniela Pˆppelmanna i rzeźbiarza Baltazara Permosera.

Bogato rzeźbione pawilony pałacowe, dwie półkoliste galerie i ozdobna Brama Królewska tworzą niezwykłą kompozycję. Gemaldegalerie Alte Meister (Galeria Malarska Mistrzów Dawnych) przyciąga miłośników malarstwa z całego świata. Mogą tu podziwiać zarówno najbardziej znaczące dzieła włoskiego malarstwa renesansowego, jak i flandryjskiego i holenderskiego malarstwa z XV-XVII stulecia. Wśród tysięcy obrazów znajdują się dzieła Tycjana, Rubensa i Holbeina.

Wzbogacenie zbiorów dzięki zakupowi obrazu "Madonna Sykstyńska" pędzla Rafaela znacznie podniosło rangę galerii. Galeria posiada znacz ący zbiór prac Canaletta (Bernarda Bellotta), który od roku 1747 był nadwornym malarzem Augusta II i musiał co miesiąc dostarczać nowy obraz. Nieopodal Zwingeru znajduje się główna rezydencja władców - świadectwo osiemsetletniej saksońskiej historii. W tym miejscu w XII wieku stał zamek, o którym dziś świadczą już tylko fundamenty wieży. Gdy Drezno stało się siedzibą władców, średniowieczny zamek przebudowano w renesansowy.(...)

Źródło: travelforum.pl/showthread.php?t=1458


Temat: Nasz Wrocław 5
Wystawa w Muzeum Architektury
Architektura renesansowych dworów na Dolnym Śląsku we wrocławskim Muzeum Architektury to ponad sześćdziesiąt powodów do tego, żeby nie spędzać wiosennych weekendów w domu.

I zagłębić się w bogatą historię dawnych siedzib rycerskich i królewskich pałaców, które są świadectwem skomplikowanej historii regionu. Mimo że często są to świadectwa dość szczątkowe - bo wiele, powstałych od XV wieku na Dolnym Śląsku dworów jest dziś w stanie ruiny - przygotowana przez historyka sztuki Krzysztofa Eysymontta, ekspozycja warta jest uwagi.Po pierwsze, to kopalnia ciekawych opowieści. Dzięki wystawie dowiemy się, co w pałacu w Karpnikach koło Mysłakowic robił car rosyjski Mikołaj I i poznamy historię imponującego parku, który otacza pałac w Wojanowie. Siedziba wrocławskiego Muzeum Architektury (jedynego w Polsce!) ma doskonały klimat do snucia takich opowieści, bo mieści się w XV-wiecznym budynku dawnego klasztoru Bernardynów.
Wystawa może być doskonałym przewodnikiem turystycznym po regionie

Wystawa jest świetnie udokumentowana. Spośród ponad siedmiuset dworów, które znajdują się na Dolnym Śląsku, wybrano ponad sześćdziesiąt. Na wystawie znalazły się archiwalne i współczesne zdjęcia obiektów, ryciny i rysunki (większość z nich sama w sobie jest warta uwagi, jak te XIX-wieczne, autorstwa Bernharda Mannfelda).

Ekspozycji towarzyszy, zatytułowana tak samo jak wystawa, książka ze zdjęciami dworów i analizami ich architektury autorstwa dr. Krzysztofa Eysymontta.

Po trzecie, wystawa z powodzeniem może pełnić funkcję przewodnika turystycznego po regionie. Wartych zobaczenia obiektów jest sporo - choćby te w Gorzanowie, Wojanowie, Świdnicy Lubuskiej, Kliczkowie, Czernej, Wojnowicach czy Zagrodnie. Nawet jeśli nie wszystkie budowle zachowały się dziś w takim stanie, jak np. pałac w Gorzanowie (z zewnątrz, bo wewnątrz jest już gorzej), rozbudowany przez wybitnego włoskiego architekta i fortyfikatora Jakuba Carove.

Wystawie towarzyszy aranżacja wnętrza dworskiej izby paradnej z jej wyposażeniem - zabytkowymi eksponatami, jak tapiseria herbowa, pochodząca ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Źródło: klub.senior.pl/showthread.php?t=6066


Temat: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
Dziedziniec Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku pod szkłem

Przezroczysta tafla osłoni wewnętrzny dziedziniec gdańskiego Ratusza Głównego Miasta. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, którego siedzibą jest ratusz, przygotowuje przetarg na wykonawcę tego szklanego zadaszenia. Będzie on ogłoszony w październiku.

Wielka hala ze szklanym sufitem, jaką stanie się dziedziniec, ma być salą o różnym przeznaczeniu, w zależności od potrzeb - promocyjną, ekspozycyjną, koncertową, konferencyjną czy edukacyjną.

- Zadaszenie będzie spełniać wiele funkcji - zaznacza Adam Koperkiewicz, dyrektor MHMG. - Ma chronić gotyckie i renesansowe mury dziedzińca. Obecnie niszczeją one w skutek zmiennych warunków atmosferycznych i zawilgocenia oraz zanieczyszczania przez gołębie - ich odchody powodują destrukcję cegieł i kamieni.

Opady deszczu i konieczność nieustannego zmywania z dziedzińca gołębich ekskrementów zwiększa zawilgocenie, co sprzyja rozwojowi na murach i kamiennych schodach glonów i pleśni oraz ich zasoleniu. To poważny problem, bowiem do dziedzińca, mającego formę studni, nie docierają promienie słoneczne.

Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, przyznaje, że zadaszenie dziedzińca sprawi, że ratusz zyska dodatkowe, duże pomieszczenie. Podobne powstało po zadaszeniu dziedzińca Politechniki Gdańskiej, na którym dziś odbywają się spotkania, debaty, koncerty i odczyty. Zatem ratusz z przykrytym szklanym dachem dziedzińcem nie straci nic ze swych wartości historycznej i architektonicznej, a Gdańsk zyska kolejną ciekawą przestrzeń, z której będą mogli korzystać jego mieszkańcy i turyści.

Projekt koncepcyjny zadaszenia został już zaakceptowany do realizacji. Jego autor - Andrzej Bela z biura Inwestpol w Gdańsku - przewiduje, że zdaszenie będzie płaszczyzną z grubych szklanych, prostokątnych tafli, osadzonych w stalowej konstrukcji ramowej. Budowa dachu oparta zostanie nad gzymsem koronującym renesansowy fragment murów dziedzińca. Przezroczyste przykrycie ma być wykonane ze szkła hartowanego, samozmywalnego, odpornego na działanie wysokich temperatur i nieprzepuszczającego promieni ultrafioletowych, szkodliwych dla zabytkowych eksponatów. Projektując zadaszenie uwzględniono bezpieczeństwo pożarowe i jego wytrzymałość na obciążenie śniegiem, choć nie powinien on gromadzić się, bowiem szklany dach będzie podgrzewany. Powstała po zadaszeniu hala ma być ogrzewana, co osuszy mury i zmniejszy straty ciepła w dużej części ratusza.

Zadaszenie dziedzińca zabytkowej budowli przezroczystymi taflami nie jest pomysłem nowym. Takie szklane dachy osłaniają dziedzińce wielu historycznych obiektów w Polsce i w Europie. Najlepszymi tego przykładami są ratusz we Wrocławiu i Dwór Artusa w Toruniu.

111 m kw. - o tyle zwiększy się powierzchnia Ratusza Głównego Miasta.

Jacek Sieński - POLSKA Dziennik Bałtycki

Źródło: wolneforumgdansk.pl/viewtopic.php?t=497


Temat: Egzamin CZERWIEC 2009
uff wszystkie zagadnienia przejrzałam i teraz je porządkuje.
oto lista brakujących. sory za długość posta ale najwygodniej było ctrlc ctrlv
zostało ich 36 do zrobienia.
dzielimy się czy jak?8. Co to jest "cykl życia" budynku i wyjaśnić związek poszczególnych etapów z zagad-nieniami ochrony środowiska.
30. Przedstawić związek pomiędzy siłami materiałowymi (E-modułem Younga, G-modułem Kirchhoffa, v-stałą Poissona). Scharakteryzować wykres rozciągania prób-ki stalowej w maszynie wytrzymałościowej.
38. Na czym polega idea wyrobów ceramicznych poryzowanych, technologia produkcji, przykłady wyrobów
56. Wymień i omów opracowania planistyczne obowiązkowo sporządzane w Polsce.
57. Omów stosowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wskaź-niki i parametry urbanistyczne.
58. Podaj podstawowe cechy układu o charakterze struktury otwartej.
66. Miasto renesansowe
68. Plac przed bazyliką Św. Piotra w Rzymie i zespół placów w Nancy
73. Dom orientalny a dom rzymski - różnice i podobieństwa.
74. Ekspresja sił w formach architektury antycznej.
75. Miasto średniowieczne i jego budowle.
76. Starochrzecijańskie kościoły w Rzymie, Rawennie i Syrii ( podobieństwa i różnice)
77. .. Bizantyjskie kościoły z czasów Justyniana I
78. Romańska architektura Normandii i Burgundii (jej znaczenie dla rozwoju architektury)
84. Francesco Borromini – twórca baroku dynamicznego
86. Architektura śląskich kościołów cysterskich w średniowieczu.
87. Architektura małopolskich kościołów cysterskich w średniowieczu.
88. Architektura klasztorów dominikańskich i franciszkańskich na ziemiach polskich w XIII-XIV wieku.
94. Którą świątynię w Rzymie uważa się za prototypową dla kościołów jezuickich i czy budowano takie także w Polsce? A może i we Wrocławiu?
100. Parki i ogrody - działania ochronne.
102. Metodologia prac konserwatorskich - dokumentacja naukowa, wnioski konserwa-torskie, dokumentacja projektowa, wykonawstwo.
103. Praktyka konserwatorska - rodzaje i zakres prac, bierny zakres prac, czynny za-kres prac, prace pozakonserwatorskie, formy współczesne w konserwacji architektu-ry.
105. Stolarka historyczna - okna, bramy, witryny - zagadnienia konserwatorskie.
106. Detal w historycznej architekturze - problemy konserwatorskie, porządki architek-toniczne, technologia.
107. Niezbędne opracowania przygotowawcze przed procesem projektowym.
114. Ikonografia (rzeźby, płaskorzeźby) związane z architekturą XIX i XX wieku.
115. Wrocławska architektura XIX wieku
127. Charakterystyka postmodernizmu jako nurtu architektonicznego na wybranych przykładach
128. Cechy dekonstruktywizmu jako nurtu architektonicznego na wybranych przykła-dach
129. Cechy high-tech jako nurtu architektonicznego na wybranych przykładach
135. Wymień nazwy ośrodków funkcjonalnych występujących w osiedlach wiejskich .Podaj skład ośrodka mieszkaniowego
136. Jakie rodzaje zabudowy mieszkaniowej rozróżniamy w osiedlu wiejskim . Omów zabudowę jednorodzinną .Podaj wielkości działek domów wolnostojących i bliźnia-czych .
137. Czy i w jakim stopniu w obiektach turystycznych położonych w Sudetach( schro-niska , zajazdy ) , występują elementy architektury regionalnej .Podać przykłady .
138. Czy uwarunkowania fizjograficzne wpływają na wybór lokalizacji wiejskich zespo-łów osiedleńczych?
139. Proces rewitalizacji obszarów wiejskich
140. Zasady stosowania materiałów miejscowych w architekturze wiejskie
Źródło: wupsa.e-lips.h2.pl/forum/viewtopic.php?t=875